Уведомление за инвестиционно предложение

Печат
Уведомление за инвестиционно предложение от Агро Мотив във връзка с изгреждане на капково напояване в лозови масиви