Две обявления за издадена заповед на кмета на община Якимово за одобряване на изменение на ПУП

Печат

Обявление за издадена заповед № 134 от 15.09.2021 на Кмета на община Якимово за одобряване на изменение на ПУП

Обявление за издадена заповед № 134 от 23.09.2021 на Кмета на община Якимово за одобряване на изменение на ПУП