Покана за провеждане на информационен ден във връзка с приключване изпълнението на дейности по проект „Интеграция на уязвими групи в община Якимово

Печат

Покана за провеждане на информационен ден във връзка с приключване изпълнението на дейности по проект „Интеграция на уязвими групи в община Якимово