Покана за организиран от Община Якимово ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН за представяне на проект„ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ В ОБЩИНА ЯКИМОВО”

Печат

Покана за организиран от Община Якимово  ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН за представяне на проект„ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ В ОБЩИНА ЯКИМОВО”