Печат

ПРОТОКОЛ от заседание на  комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ, назначена със заповед № 202/15.06.2011г., на директора на ОДЗ – Монтана

***

Заповед № 202/15.06.2011 на г-жа Зорница Александрова - Директор на ОД "Земеделие" относно определяне на комисия за землищата на територията на Община Якимово.

***

Обявление за предварителни регистри

***