Протокол от заседанието на комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ, назначена със Заповед № 197/05.08.2021г. на Директора на ОД „Земеделие” – Монтана за землището на с. Якимово

Печат
Протокол от 11.08.2021 г. от заседанието на комисията по чл. 37в, ал.1 от ЗСПЗЗ, назначена със Заповед № 197/05.08.2021г. на Директора на ОД „Земеделие” – Монтана за землището на  с. Якимово