Списък с пасища, мери и ливади за индивидуално ползване по землища в община Якимово

Печат
Във връзка с предстоящата процедура по разпределяне на общинските пасища, мери и ливади на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в „Интегрирана информационна система” на БАБХ предоставяме на Вашето внимание списък с пасища, мери и ливади за индивидуално ползване по землища в община Якимово,  приети с Решение № 166 от Протокол № 34 / 28.02.2022г.
На основание чл.37и, ал.5 от ЗСПЗЗ, лицата подават заявление по образец до кмета на община в срок до 10 март.
Във връзка с предстоящата процедура по разпределяне на общинските пасища, мери и ливади на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в „Интегрирана информационна система” на БАБХ предоставяме на Вашето внимание списък с пасища, мери и ливади за индивидуално ползване по землища в община Якимово,  приети с Решение № 166 от Протокол № 34 / 28.02.2022г.На основание чл.37и, ал.5 от ЗСПЗЗ, лицата подават заявление по образец до кмета на община в срок до 10 март, които може да видите ТУК