Кандидати интервю - „Подобряване на образователната среда в детски градини-дейности” по ОП НОИР

Печат
logo_17.04.2019
Списък на допуснатите кандидати до интервю за професиите "Учител клуб", "Сътрудник клуб", "Сътрудник и "Експерт""
Цялата документация може да видите ТУК