ПРОЕКТ на Наредба за определяне и администратиране на местните такси и цени на услуги територията на Община Якимово

Печат

Предварителна частична оценка на въздействието

Докладна записка от Кмета на Община Якимово

ПРОЕКТ на Наредба за определяне и администратиране на местните такси и цени на услуги територията на Община Якимово  

Справка на постъпилите становища в срока на общественото обсъждане на проекта на  Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Якимово