ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Георгиев - Кмета на Община Якимово

Печат

Относно: Изменение и допълнение на Наредбата за регистрация, стопанисване и контрол на кучетата на териоторията на община Якимово