Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на Общински съвет Якимово

Печат

На основание чл. 26 от ЗНА, Община Якимово публикува Докладна записка на Кмета на община Якимово относно приемане на изменения и допълнения на:

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на Общински съвет Якимово (Публикувано на 20.12.2018 г.)

Докладна записка от Кмета на Община Якимово за допълнение на пропуснат текст в раздел І Данък върху недвижими имоти (Публикувано на 24.04.2019 г.)