Проект за изменение и допълнение на Наредба за опазване на обществения ред, борба с бедствия,поддържане на чистотата, опазване на околната среда, комунално - битовата дейност и защита на имуществото на гражданите на територията на Община Якимово

Печат
Проект за изменение и допълнение  на Наредба за опазване на обществения ред, борба с бедствия,поддържане на чистотата, опазване на околната среда, комунално - битовата дейност и защита на имуществото на гражданите на територията на Община Якимово