Проект на Наредба пожарна безопастност и защита на населението - за обществено обсъждане

Печат
Проект на Наредба за пожарна безопастност и защита на населението на територията на община Якимово