Промени в наредбата за отглеждане на домашни животни

Печат

Докладна записка от Георги Георгиев, кмет на Община Якимово относно приемане на нова Наредба за изискванията и реда за отглеждане на домашни животни на територията на община Якимово

Наредба за изискванията и реда за отглеждане на домашни животни на териоторията на Община Якимово