Проект на отмяна на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди и настаняване под наем в жилища

Печат

Съобщение по чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове: Проект на отмяна на  Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди и настаняване под наем в жилища

Мотиви

Докладна