ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЩИНА ЯКИМОВО ЗА ПЕРИОДА 2021-2025 ГОДИНА

Печат

Публикуваме ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЩИНА ЯКИМОВО ЗА ПЕРИОДА 2021-2025 ГОДИНА - приета с Решение №60/30.07.2020 г., Протокол №11

 

Решение №60/30.07.2020 г

Общинска програма за енергийна ефективност