2037 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат

Печат

2037 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат

 • Услуга:
  • 2037 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат

   Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат
 • На основание на:
  • Закон за гражданската регистрация - чл. 88, ал. 1, т. 2, във връзка с; чл. 40, ал. 1
  • Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 4
SO-GRAO-10_v1.1-page-001